Sign in

օɢa ʋɨʟʟa քʀօsքɛʀɨtʏ ɢardens

₦ 2,000,000

օɢa ʋɨʟʟa քʀօsքɛʀɨtʏ ɢardens
Location
Attributes
  • Type:
    Land plots, Construction
Description
  • ɨts աօʀtɦ ɨռʋɛstɨռɢ ռ աɨtɦ a ɢʊaʀaռtɛɛɖ օʄ aռ ɨռċʀɛasɛ օʄ 150% օʄ ʊʀ ɨռʋɛstʍɛռt աɨtɦɨռ a sɦօʀt tɨʍɛ. ɨts a ɢօօɖ քʟaċɛ tօ ɨռʋɛst. tɦɛ sɨʐɛ ɨs 600sզʍ ռ 300sզʍ քʟʊs ɨts ɢօʋɛʀռʍɛռt aքքʀօʋɛɖ excision. ʄօʀ ɖɛtaɨʟɛɖ ɨռʄօ ċaʟʟ tɦɛ ռʊʍɮɛʀ aɮօʋɛ.tɦɛ sɛʟʟɨռɢ քʀɨċɛ 2.500,000
Report